Showing all 23 results

Impact Socket E-Star | 12.5 mm (1/2″) Drive | E10 (9779-10) 4.62 
Impact Socket E-Star | 12.5 mm (1/2″) Drive | E12 (9779-12) 4.62 
Impact Socket E-Star | 12.5 mm (1/2″) Drive | E14 (9779-14) 4.62 
Impact Socket E-Star | 12.5 mm (1/2″) Drive | E16 (9779-16) 4.62 
Impact Socket E-Star | 12.5 mm (1/2″) Drive | E18 (9779-18) 4.85 
Impact Socket E-Star | 12.5 mm (1/2″) Drive | E20 (9779-20) 4.85 
Impact Socket E-Star | 12.5 mm (1/2″) Drive | E22 (9779-22) 4.77 
Impact Socket E-Star | 12.5 mm (1/2″) Drive | E24 (9779-24) 4.99 
Impact Socket E-Type, deep | 12.5 mm (1/2″) drive | E10 (5204-10) 5.86 
Impact Socket E-Type, deep | 12.5 mm (1/2″) drive | E11 (5204-11) 5.86 
Impact Socket E-Type, deep | 12.5 mm (1/2″) drive | E12 (5204-12) 5.86 
Impact Socket E-Type, deep | 12.5 mm (1/2″) drive | E14 (5204-14) 6.08 
Impact Socket E-Type, deep | 12.5 mm (1/2″) drive | E16 (5204-16) 6.08 
Impact Socket E-Type, deep | 12.5 mm (1/2″) drive | E18 (5204-18) 6.29 
Impact Socket E-Type, deep | 12.5 mm (1/2″) drive | E20 (5204-20) 6.51 
Impact Socket E-Type, deep | 12.5 mm (1/2″) drive | E22 (5204-22) 7.16 
Impact Socket E-Type, deep | 12.5 mm (1/2″) drive | E24 (5204-24) 7.06 
Impact Socket E-Type, deep | 20 mm (3/4″) drive | E18 mm (5347) 18.05 
Impact Socket E-Type, deep | 20 mm (3/4″) drive | E24 mm (5349) 19.14 
Impact Socket E-Type, deep | 20 mm (3/4″) drive | E26 (5250-E26) 21.83 
Impact Socket E-Type, deep | 20 mm (3/4″) drive | E30 (5250-E30) 23.50 
Socket for Brake Calliper E-Type | for MAN, TGL | 30 mm drive | E20 (6451) 9.20 
Stabdžių kaladėlių E-tipo galvutė | MAN, TGA | 30 mm | E24 (6452) 9.59